Palaute Linkkejä Sivukartta In English Tutkimusportaali
Etusivu Yritys Tutkimusohjelmat Huippuosaajat Tulokset Tapahtumat Videot Blogit Usein kysyttyä Yhteystiedot
Etusivu > Tutkimusohjelmat

Tutkimusohjelmilla perusta kestävään menestykseen

RYM Oy:n toiminnan ytimen muodostavat osakkaiden päättämään tutkimusstrategiaan perustuvat tutkimusohjelmat, joita yritykset toteuttavat yhdessä 3-6 vuoden aikajänteellä.

Tutkimusohjelmien lähtökohtana ovat yritysten tulevaisuuden liiketoimintatarpeet ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen. Ne perustuvat toimijoiden tahtotilaan ja yritysten tulevaisuuden visioon.

Ohjelmat ovat terävään strategiseen keihäänkärkiosaamiseen painottuvia kokonaisuuksia. Niissä tehdään avointa pitkäjänteistä strategista tutkimusta.

Ensimmäisten tutkimusohjelmien aiheita ovat:

 • Built Environment Process Re-engineering (PRE)
 • Sisäympäristö/Indoor Environment
 • Energizing Urban Ecosystems (EUE)

Ohjelmat rakentuvat teemoitetuista työpaketeista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Kolmelle uudelle ohjelmalle haetaan rahoitusta
Yli 60 miljoonan euron tutkimusohjelmat käynnissä
RYM Oy tarjoaa yrityksille nopean tien visiosta tuloksiin

Yrityslähtöistä, avointa ja pitkäjänteistä strategista tutkimusta

Yrityksillä on aktiivinen rooli ohjelmien valmistelussa. Kunkin ohjelman valmistelua varten valitaan veturiyritykset, jotka laativat työpaketit ja tehtäväsuunnitelmat yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Ohjelmasta kiinnostuneet yritykset päättävät veturiyrityksen johdolla työpaketin sisällön, resurssit, osallistujat ja panostukset.

Tutkimusohjelmat ovat avoimia kaikille toimijoille, jotka ovat valmiita osallistumaan niiden toteutukseen ja rahoitukseen. Tutkimusohjelman osallistujat muodostavat tutkimuskonsortion ohjelmaa käynnistettäessä. Konsortion jäsenet sitoutuvat ohjelmaan joko koko ajaksi (3-6 vuotta) tai osaksi aikaa. Ohjelmakonsortioon mukaan pääseminen myöhemmässä vaiheessa edellyttää kaikkien osallistujien kirjallisen hyväksynnän.

Vaatimuksia SHOK-tutkimusohjelmalle

1. Merkittävä liiketoimintapotentiaali

 • Tutkimusohjelman myötä mukana oleville yrityksille tulee syntyä mahdollisuus merkittävään tulevaisuuden liiketoimintaan
 • IPR käyttö- ja hyödyntämisoikeus mukana olijoiden kesken

2. Radikaali muutos

 • Tutkimusohjelma vastaa johonkin merkittävään haasteeseen
 • Tutkimusohjelman pitää tuottaa radikaali systeeminen muutos

3. Globaalisti uusin tieto

 • Tutkimusohjelmilla pyritään luomaan Suomeen kansainvälisiä huippututkijoita ja -ryhmiä
 • Tutkimusohjelma toteutetaan parhailla resursseilla
 • Tutkimusohjelman pitää olla verkottunut globaalisti

4. Monialaisuus

 • Tutkimusohjelmissa hyödynnetään monialaista osaamista
 • Tutkimusmenetelmien laaja hyödyntäminen

5. Kansainvälisyys

Kaikkien tutkimusohjelmien lähtökohtana ovat yritysten tarpeet ja halu kehittää kilpailukykyä merkittävästi parantavaa huippuosaamista.

SHOK-tutkimuksen avulla radikaaleja muutoksia toimintakulttuuriin